Hiệu quả trong phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở
Lượt xem: 29
LCĐT - Nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, chỉ thị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy Lào Cai theo phương châm “ở đâu có công nhân lao động, ở đó có tổ chức công đoàn”, hướng tới mục tiêu: “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”, trong những năm qua, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai luôn đồng hành với doanh nghiệp vì người lao động. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hữu Long (ngoài cùng bên phải) trao khen thưởng cho gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh Lan Hương

Trong hoạt động, Công đoàn tỉnh Lào Cai luôn xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh đề ra cho từng giai đoạn về phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Mục tiêu xuyên suốt là: Tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động vào tổ chức công đoàn để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về vai trò của tổ chức công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; nâng tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh hằng năm; phát huy vai trò công đoàn cơ sở đại diện người lao động theo quy định của pháp luật, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trên cơ sở đó, các cấp công đoàn đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, người lao động vào tổ chức công đoàn; xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp...

Công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được các cấp công đoàn triển khai với nội dung và hình thức phong phú, trong đó tập trung phổ biến, hướng dẫn pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Giai đoạn 2011 - 2020, tổ chức công đoàn đã cấp phát 1.500 cuốn Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; in ấn, phát hành gần 20.000 tờ gấp, tài liệu tuyên truyền. Các cấp công đoàn cũng đã tổ chức hàng nghìn đợt tuyên truyền cho công nhân, viên chức, người lao động về các văn bản pháp luật liên quan đến lao động và công đoàn; chú trọng tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn được quan tâm. Bình quân hằng năm, các cấp công đoàn đã tổ chức hơn 30 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn cho hàng nghìn lượt cán bộ công đoàn.

Cùng với việc củng cố, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, các đơn vị, doanh nghiệp còn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức hiệu quả “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”...; hằng năm tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động; hỗ trợ kịp thời công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo nhân dịp tết Nguyên đán; hỗ trợ tiền cho hộ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, làm nhà mới từ Quỹ xã hội công đoàn Lào Cai… Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được nâng cao, tạo động lực để công nhân, viên chức, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, ổn định và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, các công đoàn cơ sở đã làm tốt công tác bồi dưỡng, giúp đỡ, trong giai đoạn 2011 - 2020, giới thiệu hơn 18.000 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng, trong đó có hơn 10.000 đoàn viên công đoàn được kết nạp Đảng. Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở qua những năm gần đây, bình quân mỗi năm có trên 88% được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở có nhiều đột phá. Khi tái lập tỉnh năm 1991, Lào Cai chỉ có 149 công đoàn cơ sở (không có công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước) với 22.676 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, gần 20.000 đoàn viên công đoàn. Đến năm 2020, toàn tỉnh có hơn 70 nghìn công nhân, viên chức, người lao động, trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp quản lý hơn 54.000 người với 1.237 công đoàn cơ sở, riêng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là 213 đơn vị.

Để thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; xây dựng các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động; quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời đáp ứng quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động với phương châm đã đề ra; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, đẩy mạnh phát triển đảng viên trong các công đoàn cơ sở. Hướng các hoạt động, mục tiêu của tổ chức công đoàn đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, các cấp công đoàn tỉnh cần nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của mình, bám sát thực tế, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động, làm tốt vai trò đại diện cho đoàn viên, người lao động...

Duong Hien Diep Minh Toan (Nguon LCĐT)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 478
  • Trong tuần: 4,518
  • Tất cả: 370,076
Đăng nhập