LCĐT -Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại Si Ma Cai có sự chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo quyết liệt
Lượt xem: 20

Thực hiện Kết luận số 72 của Bộ Chính trị khóa X về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020” (Kết luận số 72), Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Si Ma Cai đã tham mưu cho Huyện ủy thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Theo đồng chí Đinh Thị Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Si Ma Cai, nội dung kiểm tra, giám sát của Đảng tập trung vào 3 mục tiêu, 4 quan điểm và 6 nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kết luận số 72 gắn với việc thực hiện Điều lệ Đảng. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát trong từng nhiệm kỳ và hằng năm. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng tăng cường tham mưu kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên và hướng dẫn, thực hiện kịp thời các quy trình xem xét thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên vi phạm; xây dựng quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với các cơ quan thanh tra, các cơ quan bảo vệ pháp luật, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động này.

Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai làm việc với xã Thào Chư Phìn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ảnh: TL

Đồng chí Đinh Minh Hà, Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai khẳng định, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện luôn quan tâm kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác này đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của cấp ủy cùng cấp. Đối với cấp ủy cơ sở, Huyện ủy yêu cầu phải được xây dựng thành chương trình, kế hoạch trong nhiệm kỳ và kế hoạch hằng năm, phương châm triển khai là “giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”. Huyện ủy cũng luôn chỉ đạo thực hiện tốt nội dung phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng, đồng thời coi trọng việc xây dựng bộ máy, củng cố đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở cơ sở theo hướng nâng cao năng lực chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Góp phần củng cố hệ thống chính trị

Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 72, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp huyện Si Ma Cai đã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ chính trị được giao. Trong thực hiện, ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, cơ quan bảo vệ pháp luật, từng bước đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả và khẳng định vị trí của công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng bộ huyện Si Ma Cai có 40 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 14 đảng bộ và 26 chi bộ. Ủy ban kiểm tra các cấp gồm 51 đồng chí, trong đó Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có 5 đồng chí và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở có 46 đồng chí; 26 đồng chí cấp ủy chi bộ được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát. Từ năm 2010 đến nay, cấp ủy các cấp thực hiện kiểm tra đối với 234 tổ chức đảng và 151 đảng viên, giám sát 565 lượt tổ chức đảng và 124 đảng viên, qua đó thi hành kỷ luật kịp thời, đúng quy trình đối với 112 đảng viên.

Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại Si Ma Cai tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có hiện tượng buông lỏng quản lý, cấp trên bao che cấp dưới. Trong đó, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 35 tổ chức đảng và 78 đảng viên, giám sát 362 tổ chức đảng và 181 đảng viên, qua đó đã thi hành kỷ luật 21 đảng viên, giải quyết đơn, thư tố cáo đối với 5 đảng viên và giải quyết khiếu nại về kỷ luật Đảng đối với 3 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy còn thực hiện tốt giải pháp “kiểm tra trong kiểm tra”, đó là việc kiểm tra 92 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 21 tổ chức đảng về tổ chức thi hành kỷ luật Đảng.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Đinh Minh Hà nhấn mạnh: Việc thực hiện tốt Kết luận số 72 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình chung của huyện, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững, đặc biệt là sự chuyển biến của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giúp đảng viên tự điều chỉnh, tự soi, tự sửa. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Duong Hien Diep (Nguồn LCĐT)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 532
  • Trong tuần: 4,572
  • Tất cả: 370,130
Đăng nhập