Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017
Lượt xem: 414
LCĐT – Sáng 22/2, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017.
Báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 nêu rõ: Ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng các cấp, phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Nổi bật nhất là công tác tham mưu, triển khai đề án, kế hoạch thành phần Đề án số 16-ĐA/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức, Đề án Tinh giản biên chế trong các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2025; tham mưu thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn cán bộ theo đề án nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020; rà soát, phân loại, lập danh sách để thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ được quy hoạch vào cấp ủy của các đảng bộ trực thuộc tỉnh, giai đoạn 2020 – 2025. Tham mưu kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 07 của tỉnh về Xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, giai đoạn 2013 – 2015 và định hướng đến năm 2020; tham mưu ban hành chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ đổi mới công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp; tham mưu đề xuất sắp xếp chi bộ thôn, bản, tổ dân phố theo hướng mỗi thôn, bản không quá 3 chức danh hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 576
  • Trong tuần: 4,616
  • Tất cả: 370,174
Đăng nhập