Tổng kết công tác tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ và công tác dân vận năm 2020
Lượt xem: 392
LCĐT – Sáng 29/12, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh và tổng kết công tác dân vận  năm 2020; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.


Các đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo; Lý Thị Vinh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh; Thường trực và lãnh đạo Ban Dân vận các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, lực lượng vũ trang tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2020, các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác dân vận của các cấp ủy đảng, các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể. Nổi bật như việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa…; tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức lấy ý kiến của nhân dân tham gia góp ý vào các văn kiện đại hội. Công tác tôn giáo, dân tộc được quan tâm, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản theo đúng các quy định của pháp luật.

Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch  thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng mô hình, điển hình “dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Minh”… Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể căn cứ kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế xây dựng kế hoạch triển khai ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 6.000 mô hình “dân vận khéo” thuộc các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Năm 2020, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về đại hội Đảng các cấp; đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh Covid-19… Qua đó, nhận thức, thực hành về thực hiện quy chế dân chủ tiếp tục được nâng lên; dân chủ trong Đảng, trong quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng thực chất hơn. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các tập chủ động tham mưu với cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn.

Trao quà cho các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện công tác tôn giáo của tỉnh.

Công tác tôn giáo, trong năm Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác tôn giáo.

Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đã ban hành chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, tạo được sự chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu hoạt động và sinh hoạt tôn giáo chính đáng của tổ chức, chức sắc và tín đồ các tôn giáo.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, tập trung làm rõ hơn kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh và địa phương; kết quả  công tác dân vận  năm 2020. Một số đại biểu kiến nghị, ngoài các chính sách chung của Trung ương, tỉnh tiếp tục có những chính sách riêng hỗ trợ thêm cho những thôn đặc biệt khó khăn; chia sẻ kinh nghiệm hay trong hoạt động đối thoại với nhân dân, công tác vận động quần chúng…

Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, vì vậy thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm thực hiện tốt hơn công tác này, tạo sự ổn định về an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Các cơ quan dân vận chủ động nắm tình hình trong nhân dân và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp điều chỉnh kịp thời các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền và vận động trong nhân dân.

Đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị phải đảm bảo thực chất, hiệu quả; tạo đồng thuận để khai thác các nguồn lực trong nhân dân cho sự phát triển của địa phương. Công tác tôn giáo, đảm bảo quản lý hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường vai trò quản lý nhà nước; chủ động nắm tình hình, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc…

LCĐT V T Dương D T Ngọc Diệp
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 613
  • Trong tuần: 4,653
  • Tất cả: 370,211
Đăng nhập