Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác bầu cử
Lượt xem: 119
Sáng 21/1/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2025.