Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026
Số ký hiệu văn bản Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ CT
Ngày ban hành 15/08/2022
Ngày hiệu lực 15/08/2022
Trích yếu nội dung Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026
Hình thức văn bản Kết luận
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Võ Văn Thưởng
Tài liệu đính kèm kltw40.doc