Quy định về viêc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối vói tổ chửc đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Số ký hiệu văn bản 001
Ngày ban hành 12/12/2018
Ngày hiệu lực 12/12/2018
Trích yếu nội dung Quy định về viêc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối vói tổ chửc đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm CV_04_BTC_TU_Vv_Trieu_tap_CC_du_thinangngach_CVC_2018_73.pdf