Một số vấn đề về công tác đảng viên
Số ký hiệu văn bản 1597-CV
Ngày ban hành 07/11/2018
Ngày hiệu lực 07/11/2018
Trích yếu nội dung Một số vấn đề về công tác đảng viên
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Đặng Ph Vân
Tài liệu đính kèm CV_1597_BTC_TU_Vv_Mot_so_vande_cong_tac_dang_vien84.pdf