Quy chế số 24-QC/TU về Cuộc thi báo chí, bút ký văn học viết về những tấm gương sáng tạo điển hình của Lào Cai trong 30 năm tái lập và phát triển (01/10/1991 - 01/10/2021)
Số ký hiệu văn bản Quy chế số 24-QC/TU
Ngày ban hành 23/10/2020
Ngày hiệu lực 23/10/2020
Trích yếu nội dung Quy chế số 24-QC/TU về Cuộc thi báo chí, bút ký văn học viết về những tấm gương sáng tạo điển hình của Lào Cai trong 30 năm tái lập và phát triển (01/10/1991 - 01/10/2021)
Hình thức văn bản Quy chế
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm TINH UY - QC 24 QUY CHE CUOC THI SANG TAO.doc