Tổng Bí thư: Quyết định phương án nhân sự hoàn thiện tại Hội nghị 15
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, sau khi nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII được thông qua, việc bổ sung, hoàn thiện phương án sẽ được trình Hội nghị Trung ương 15 quyết định.

Đây là một nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh khi phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14, Ban chấp hành Trung ương khóa XII hôm nay, 18/12/2020.

Tổng Bí thư: Quyết định phương án nhân sự hoàn thiện tại Hội nghị 15 - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 (ảnh: VGP).

Nhân sự giới thiệu Bộ Chính trị khóa mới gồm cả người tái cử, người tham gia lần đầu

Cụ thể, về công tác nhân sự, Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại hội nghị Trung ương 14, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng thời, Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.

Trung ương thống nhất cao với các tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến Chương trình, nội dung Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử tại Đại hội và khẳng định tinh thần chung là phải phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu dự Đại hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trách nhiệm của cá nhân mỗi đại biểu, đặc biệt là vai trò nêu gương của các ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện các Dự thảo để trình Đại hội XIII xem xét, quyết định.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 13 đến Hội nghị Trung ương 14 khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết và bàn giao cho Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII xem xét, quyết định khi sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của khóa tới.

Xây dựng kết hợp với chỉnh đốn Đảng hài hòa, hiệu quả

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Hội nghị Trung ương 14 đã thống nhất cho rằng nhiệm kỳ qua, dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng.

Nhờ đó, đất nước đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện đường lối, thể chế, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xử lý và giải quyết có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ nhiều năm trước của nền kinh tế; giữ vững ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô; lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp.

Đặc biệt, Tổng Bí thư ghi nhận kết quả kiểm soát và ngăn chặn đại dịch Covid-19; thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Tổng Bí thư, thế và lực của đất nước được tăng cường; giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tình trạng tham nhũng bước đầu được ngăn chặn và có thuyên giảm, nhiều vấn đề khá phức tạp, nhạy cảm đặt ra và thực hiện từ nhiều năm trước nhưng hiệu quả thấp, nhiệm kỳ này đã đạt kết quả quan trọng. Đặc biệt, vấn đề xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng được kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khái quát, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là điểm tựa cho những năm tiếp theo tạo niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Duong Thang Toan Hine Diep (Nguon Dan Tri)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 122
  • Trong tuần: 2 272
  • Tất cả: 731591
Đăng nhập