Tập trung chuẩn bị tốt kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND tỉnh khóa XVI
Đó là chỉ đạo của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 23 của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, được tổ chức sáng 30/5.

Dự họp có đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các ban, Văn phòng HĐND tỉnh.

DSC_7607.JPG
Quang cảnh phiên họp.

Đánh giá kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh tháng 5/2023 cho thấy: Thường trực HĐND tỉnh đã lãnh đạo tổ chức triển khai hoàn thành kế hoạch công tác đề ra, chỉ đạo các ban, các tổ đại biểu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Các ban, các tổ đại biểu thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát thường xuyên việc triển khai, thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện; việc giải quyết kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát.

Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức 10 cuộc giám sát, khảo sát. Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh thực hiện tiếp 23 lượt công dân, tiếp nhận 12 đơn thư của công dân gửi đến.

Công tác xử lý, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt công tác rà soát, giám sát việc thực hiện các nghị quyết quy phạm pháp luật còn hiệu lực từ trước đến nay.

Trong tháng 5, để chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Lào Cai đã tổ chức phiên họp liên tịch để thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp.

 
DSC_7591.JPG
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Văn Cài phát biểu ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành các quy trình xử lý công việc nội bộ của HĐND tỉnh.

Đại biểu dự hội nghị thảo luận, làm rõ kết quả thực hiện trong tháng 5, nhiệm vụ tháng 6 và cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc ban hành các quy trình xử lý công việc nội bộ của HĐND tỉnh.

DSC_7563.JPG
Trưởng Ban Văn hóa xã hội, HĐND tỉnh Lưu Thị Hiên phát biểu ý kiến tại phiên họp
DSC_7613.JPG
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị chuẩn bị tốt cho kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh. Trong đó, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung và các điều kiện chuẩn bị tổ chức kỳ họp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tài liệu và gửi tài liệu kỳ họp theo kế hoạch đề ra. Các ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra, họp thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp theo lĩnh vực được phân công.

Ngoài ra, Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện giám sát thường xuyên việc triển khai nghị quyết HĐND tỉnh; việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát và chuẩn bị các điều kiện tổ chức giám sát các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy trình xử lý công việc nội bộ của Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, thông suốt và hiệu quả.

Duong Thang Minh Quy Toan (Nguon LCĐT)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 194
  • Trong tuần: 1,958
  • Tất cả: 910,877
Đăng nhập