Công tác tiếp thu, trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phải sâu sát, kịp thời và hiệu quả hơn nữa
LCĐT - Đó là chỉ đạo của đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp thường kỳ lần thứ 19 của Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI.

Cùng dự họp có đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Phiên họp đã đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong tháng 1/2023.

Quang cảnh phiên họp.

Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chương trình công tác năm 2023, lãnh đạo triển khai hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã đề ra; chỉ đạo các ban, các tổ đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. HĐND tỉnh duy trì tổ chức các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định; phối hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh.

Các ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát thường xuyên việc triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh, việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện; việc giải quyết kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát; tổ chức triển khai các hoạt động thẩm tra, giám sát, khảo sát đảm bảo kế hoạch. Công tác tiếp công dân, xử lý, theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vũ Văn Cài phát biểu tại phiên họp.
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lưu Thị Hiên phát biểu tại phiên họp.

Trước và sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc tại 35 điểm, tiếp thu 111 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh đã thực hiện 4 phiên tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, tiếp 17 lượt công dân.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Xuân Cường nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2. Trong đó, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu và mỗi đại biểu HĐND tỉnh thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giám sát thường xuyên việc triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh; việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; kiến nghị sau giám sát và chuẩn bị điều kiện tổ chức giám sát các nội dung theo kế hoạch đề ra. Công tác giám sát phải có đánh giá cụ thể đối với những nghị quyết đạt kết quả chưa cao trong triển khai thực hiện. Công tác tiếp thu, trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri phải thực hiện đúng theo quy định, bài bản, khoa học, sâu sát, kịp thời, hiệu quả hơn nữa. Bám sát chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của HĐND tỉnh đã được thông qua để triển khai nhiệm vụ của từng ban phù hợp về thời gian, địa điểm và yêu cầu thực tế; tiếp tục rà soát các nghị quyết của Tỉnh ủy, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay; xây dựng kế hoạch, tổ chức sớm hội nghị giao ban HĐND 2 cấp tỉnh, huyện, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho phù hợp, hiệu quả...

Duong Hien Diep (Nguon LCĐT)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 1,774
  • Tất cả: 910,693
Đăng nhập