Lào Cai: Gần 40.000 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5
  LCĐT – Sáng 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể của Trung ương…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tham dự có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Lào Cai, Trường Chính trị tỉnh và Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai; cán bộ, chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; Văn phòng HĐND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh; cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh…

Tại Lào Cai, Tỉnh ủy chỉ đạo trực tuyến hội nghị đến 178 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh, với gần 40.000 cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong quán triệt tinh thần học tập đến các đại biểu tại các điểm cầu trong tỉnh.

Trước khi diễn ra hội nghị của Trung ương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đã quán triệt tinh thần học tập đến các đại biểu tại các điểm cầu trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn kiện của Đảng đảm bảo sự thống nhất về nhận thức và hành động quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Yêu cầu các cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham gia học tập nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ các nội dung quán triệt, triển khai tại hội nghị để liên hệ trong thực hiện nhiệm vụ của cá nhân, cấp ủy, ngành, cơ quan, đơn vị mình.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản và tài liệu của hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng thời, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu tham mưu cho Tỉnh ủy chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 18, 19, 20 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 21 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy trên cơ sở chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của cấp mình, có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo rõ ràng, chặt chẽ, tránh hời hợt, hình thức, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề Nghị quyết số 18.

Tiếp đó, hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tại 11.661 điểm cầu trong cả nước đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chiều 21 và sáng 22/7, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tham gia học tập các nội dung của hội nghị.

Chiều 22/7, Tỉnh ủy sẽ triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 17/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đến các điểm cầu trên địa bàn tỉnh.

Duong Thang Minh Quy Toan (Nguon LCĐT)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 169
  • Trong tuần: 2 319
  • Tất cả: 731638
Đăng nhập