Thường trực Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương với nhiều kiến nghị của huyện Si Ma Cai
Chiều 22/4, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và quý I năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay; xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung kiến nghị, đề xuất của Huyện ủy Si Ma Cai.
anh tin bai

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

100.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Kết thúc năm 2022, huyện Si Ma Cai đã đạt và vượt 52/53 chỉ tiêu tỉnh giao, đạt và vượt 68/72 chỉ tiêu huyện giao, đạt và vượt 31/35 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết 23 ngày 15/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

3130.jpg
Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và quý I năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Kinh tế của huyện tiếp tục duy trì, phát triển đúng hướng, chuyển dịch tích cực: Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 44,75%, vượt 2,48% so mục tiêu Nghị quyết Đại hội; tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 38,05%, đạt 97% mục tiêu nghị quyết đại hội; tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 17,2%, đạt 97% mục tiêu nghị quyết đại hội; thu nhập bình quân đạt 28,58 triệu đồng/người/năm.

3149.jpg
3136.jpg
Đại biểu dự buổi làm việc.

Chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn được quan tâm triển khai, thực hiện theo kế hoạch năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025. Đến nay, theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021, toàn huyện hoàn thành 151 tiêu chí (tăng 5 tiêu chí so với cùng kỳ), đạt 16,78 tiêu chí/xã.

Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều khởi sắc; công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,48%, vượt 1,48% mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện. Tình hình an chính chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng.

Năm 2023, huyện Si Ma Cai xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách chủ động, quyết liệt, sáng tạo hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình, đề án trọng tâm, nghị quyết, kế hoạch chuyên đề của tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng chất lượng bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và đầu tư, duy trì mục tiêu phát triển chăn nuôi đại gia súc, cây dược liệu, cây ăn quả ôn đới, rau trái vụ là ngành kinh tế mũi nhọn của huyện; triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, các dự án đầu tư của trung ương, của tỉnh trên địa bàn; bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa, xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tăng cường quan hệ đối ngoại hợp tác, hữu nghị với huyện Mã Quan (Vân Nam - Trung Quốc), giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 và định hướng đến năm 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cột cờ Si Ma Cai với tổng mức đầu tư 91 tỷ đồng; đề nghị tỉnh giao nhiệm vụ nghiên cứu chủ trương đầu tư nhiều dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng của địa phương.

3154.jpg
3144.jpg
3140.jpg
Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao tinh thần đổi mới tư duy, sáng tạo của lãnh đạo huyện nhằm tạo điểm nhấn đưa địa phương phát triển. Cùng với giải đáp cụ thể một số kiến nghị của huyện, các đại biểu đề nghị thời gian tới, cần quan tâm công tác quy hoạch; có giải pháp bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hóa, tài nguyên, thiên nhiên, nguồn nước; bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tiếp tục cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng; rà soát lại đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp xã, chuẩn bị nhân sự cấp ủy 2025 - 2030 và chính quyền 2026 - 2031; quan tâm đến công tác phòng, chống tảo hôn, phụ nữ sinh con trước 18 tuổi; chuyển đổi cây trồng thay thế diện tích trồng ngô cho thu nhập thấp. Đặc biệt, huyện cần có quy hoạch phân vùng để có định hướng phát triển du lịch phù hợp, gắn du lịch với sản xuất nông nghiệp, phát huy bản sắc văn hóa…

3185.jpg
Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng trong lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Si Ma Cai đã có nhiều chủ động, minh chứng là việc đề xuất, kiến nghị với tỉnh nhiều nội dung quan trọng về các lĩnh vực. Theo đồng chí, huyện đã xác định nội dung mang tính trọng tâm chiến lược phải xây dựng các đề án gắn với quy hoạch ngành, vùng, quy hoạch của tỉnh, huyện và mang tính khả thi cao. Đối với định hướng phát triển du lịch, xây dựng các điểm du lịch đã thể hiện tư duy sáng tạo của lãnh đạo huyện, đề nghị các ngành của tỉnh cùng phối hợp, giúp đỡ Si Ma Cai tạo sự phát triển bứt phá trong tương lai.

3196.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, huyện Si Ma Cai quan tâm chuyển đổi diện tích đất trồng các loại cây kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả ôn đới, tạo thành vùng liên kết với huyện Bắc Hà. Đồng chí thẳng thắn nhìn nhận, Si Ma Cai còn nhiều khó khăn, đang ở thế “phía cuối đường hầm”, phải tạo ra kết nối mở đường thông thương, trước hết kết nối nội bộ, do đó việc đầu tư cầu bắc qua sông Chảy là rất cần thiết; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng cầu nối huyện Si Ma Cai với huyện Mã Quan (Vân Nam - Trung Quốc) để thông thương. tạo việc làm, tăng thu nhập.

3205.jpg
Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trước mắt huyện phải tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh trật tự, chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; có giải pháp hỗ trợ làm sao để người dân phát triển sản xuất hàng hóa, giải bài toán nâng cao thu nhập và việc làm; quan tâm công tác giữ gìn vệ sinh môi trường; cấp nước cho khu vực thị trấn Si Ma Cai.

3112.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong đề nghị các sở ngành của tỉnh quan tâm hỗ trợ Si Ma Cai thúc đẩy thu hút đầu tư vào huyện. Trong đó, quan tâm đến đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, phát triển du lịch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện cần nhận diện những khó khăn để tìm giải pháp, cơ hội phát triển, định hướng mang tính lâu dài bền vững; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; bảo vệ tài nguyên, thiên nhiên, nguồn nước.

Đối với các kiến nghị của huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý chủ trương mở rộng mặt cầu nối Si Ma Cai với Mường Khương từ 7 mét lên 8 mét và đề nghị, mặt cầu phải rộng hơn cấp đường để đảm bảo yêu cầu mở rộng, phát triển sau này. Việc xây dựng cột cờ tại thị trấn Si Ma Cai sẽ góp phần khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia và tạo điểm nhấn cho phát triển du lịch, song về cách làm, phải phân kỳ tính toán cho thiết thực, hiệu quả. Địa phương nghiên cứu phương án cấp nước cho người dân khu vực thị trấn Si Ma Cai; đẩy mạnh kết nối giao thông để khai thông thế bế tắc của “cuối đường hầm”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm của địa phương. Đây thực sự là yếu tố quan trọng, cần phải có ý tưởng để tạo ra bước phát triển bứt phá trong tương lai.

Duong Thang Minh Quy Toan (Nguon LCĐT)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 1,839
  • Tất cả: 910,758
Đăng nhập