Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023
Ngày 14/6, Tỉnh ủy Lào Cai có công văn số 1778-CV/TU gửi các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về đề cao tinh thần trách nhiệm; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023.

Công văn nêu rõ: Năm 2023 là năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Tuy nhiên, đến nay nhiều nhiệm vụ tiến độ còn chậm, nhất là các nhiệm vụ liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, dẫn đến kết quả đạt thấp. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm ước đạt 4,65%, xếp thứ 9/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; nhiều chỉ tiêu đạt thấp dưới 50% (thu ngân sách, xuất nhập khẩu, giá trị sản xuất công nghiệp...); tiến độ xây dựng một số dự án, công trình, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhất là các đơn vị sản xuất công nghiệp về cơ bản vẫn chưa được tháo gỡ; còn nhiều vướng mắc trong quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường, các dự án đô thị, đất đai chưa được giải quyết dứt điểm; công tác đền bù giải phóng mặt bằng nhiều dự án chậm tiến độ...

Những tồn tại trên có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Về nguyên nhân chủ quan, thời gian qua một số cơ quan, địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức tham mưu các nhiệm vụ được giao chưa bảo đảm thời hạn yêu cầu, chưa phát huy hết trách nhiệm và trí tuệ, sự tâm huyết; việc tham mưu, đề xuất có dấu hiệu đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, dẫn đến không thể hiện chính kiến, quan điểm của cơ quan trình; chất lượng tham mưu còn chung chung, không đề xuất phương án cụ thể để thực hiện. Việc tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ trong một số lĩnh vực chất lượng còn hạn chế, chậm tiến độ, nhất là các nhiệm vụ đầu tư công, đấu thầu, đấu giá, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, cấp giấy chứng nhận đầu tư... Dẫn đến quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây cản trở và làm giảm hiệu lực, hiệu quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của chính quyền, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra.

Để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấm dứt tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc; đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra; Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo

Thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao một cách chủ động, hiệu quả; đồng thời chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế và chịu trách nhiệm người đứng đầu khi cơ quan, đơn vị, địa phương còn tồn tại các hạn chế nêu trên.

Không điều chỉnh giảm các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; không đùn đẩy công việc thuộc thẩm quyền của đơn vị, địa phương mình sang đơn vị khác; không giải quyết công việc được xác định thuộc thẩm quyền của đơn vị khác; chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của đơn vị, địa phương để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền, nhất là đối với những công việc đã chậm trễ, kéo dài. Rà soát kỹ lưỡng các nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch khoa học, đề ra giải pháp thực hiện khả thi nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hoàn thành theo kế hoạch giao. Nội dung tham mưu phải tổng thể, đồng bộ, khoa học, khả thi và thể hiện rõ quan điểm của đơn vị tham mưu, đề xuất; tất cả vì lợi ích chung, vì sự phát triển của tỉnh.

Khẩn trương rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản do tỉnh ban hành còn nhiều vướng mắc, bất cập, trùng chéo, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, kiểm soát trên các lĩnh vực; kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển vị trí công tác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng được yêu cầu công việc. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo quy định. Xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

 

Biểu dương, khen thưởng kịp thời và thỏa đáng đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức quyết liệt trong thi hành công vụ, có sản phẩm cụ thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo vì sự phát triển của tỉnh.

Có các giải pháp tổng thể, toàn diện, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực; thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án lớn, quan trọng, tạo đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển, có tính lan tỏa cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh và vùng.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tập trung, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tối đa cho các dự án đầu tư được triển khai thực hiện đúng tiến độ; có các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc thiếu vật liệu xây dựng tại các địa phương.

2. Các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:

Rà soát các nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai thực hiện bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra; nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo, thông báo, kết luận của Tỉnh ủy bảo đảm yêu cầu tiến độ.; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Từ nay đến hết năm 2023, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương hạn chế nghỉ phép, tổ chức các đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm (nếu thấy không thực sự cần thiết) để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Duong Hien Diep (Nguon LCĐT)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 721
  • Trong tuần: 2,871
  • Tất cả: 863,212
Đăng nhập