Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ họp phiên thứ nhất
Ngày 8/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Phiên họp được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành.

Các đại biểu tại điểm cầu Lào Cai tham dự phiên họp thứ nhất.

 

Tại điểm cầu tỉnh Lào Cai, dự phiên họp có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.


Tại phiên họp đã thông qua quyết định thành lập, quy chế hoạt động của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Tổ công tác trực tiếp là Phó Thủ tướng Chính phủ làm tổ trưởng; các thành viên là các bộ, ngành liên quan.

Tổ công tác có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Đồng thời, chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, TTHC.

thành viên.jpg

Tại phiên họp, Quy chế hoạt động của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ cũng đã được ban hành; các bộ, ngành, địa phương được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Các đại biểu đã tham gia thảo luận đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện TTHC tại các địa phương; các giải pháp thực hiện trong thời gian tới đối với công tác CCHC; cắt giảm đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh; đề xuất cơ chế, chính sách cho cán bộ cấp xã để nâng cao trách nhiệm của các cán bộ cấp xã dám nghĩ, dám làm trong thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính giữa người dân và doanh nghiệp;…

 

Tại tỉnh Lào Cai, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC còn gặp những khó khăn, vướng mắc.

Tỉnh Lào Cai đề nghị Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Bản đồ thực thi Bộ chỉ số theo Quyết định số 766 trên Cổng dịch vụ công quốc gia để các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi đầy đủ các chỉ số thành phần của Bộ tiêu chí. Các bộ, ngành đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật để thực hiện 19 nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan và các văn bản có quy định yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú để đảm bảo việc công bố, công khai TTHC được đồng bộ, thống nhất; kịp thời gửi các quyết định công bố TTHC về địa phương theo đúng quy định, để địa phương công bố danh mục TTHC theo thẩm quyền.

nhiệm vụ địa phương.jpg

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các thành viên Tổ công tác bám sát quy chế hoạt động, các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, tiếp tục sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng để thực thi phương án cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, TTHC, giấy tờ công dân, phân cấp TTHC đã được phê duyệt.

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Thực hiện cải cách hành chính, các bộ, ngành, địa phương cần phân cấp mạnh mẽ, thay đổi tư duy; tăng cường chuyển đổi số, áp dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu vì đây là cơ sở quan trọng để làm tiếp những việc tiếp theo.

Ngay sau phiên họp thứ nhất này, Văn phòng Chính phủ sẽ có văn bản giao việc cụ thể, các đơn vị, địa phương và yêu cầu có phản hồi lại thông tin để đề xuất cơ quan có thẩm quyền. Các bộ, cơ quan ngang bộ thành lập tổ công tác cải cách TTHC của ngành đảm bảo thực chất, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập