Trường Cao đẳng Lào Cai sau 5 năm sáp nhập: Tăng quy mô, nâng chất lượng
Ngày 1/11/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1522 về việc sáp nhập Trường Trung học Y tế Lào Cai, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai vào Trường Cao đẳng Lào Cai nhằm đảm bảo mục tiêu không chỉ tận dụng được cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hiện có mà còn nâng cao hiệu quả đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Ngày 1/11/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1522 về việc sáp nhập Trường Trung học Y tế Lào Cai, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai vào Trường Cao đẳng Lào Cai nhằm đảm bảo mục tiêu không chỉ tận dụng được cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hiện có mà còn nâng cao hiệu quả đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh.

Sau 5 năm sáp nhập, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng những chuyển biến trong chất lượng đào tạo đã khẳng định chủ trương đúng theo tinh thần Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

đổi mới (8).jpg

Ông Hoàng Quang Đạt, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai cho biết: Mục tiêu của việc sáp nhập là hướng tới tập trung nguồn lực, mở rộng quy mô, ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất, tạo tiền đề cho sự phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về công tác đào tạo nghề. Chính vì vậy, sau khi sáp nhập, Trường Cao đẳng Lào Cai xác định tăng cường đào tạo các nghề có thế mạnh của địa phương. Trên cơ sở nhu cầu xã hội, trường đã đăng ký, mở mới 22 ngành, lược bỏ 15 ngành không phù hợp. Hiện trường có 81 mã ngành với tổng quy mô cấp phép là 5.568 học sinh, sinh viên. Hằng năm, số người học theo cấp trình độ liên kết đào tạo đại học; đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; đào tạo ngắn hạn khác luôn duy trì trên 8.500 người học. Quy mô đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp hằng năm duy trì hơn 150 lớp với hơn 3.500 học sinh, sinh viên.

Năm học 2023 - 2024, Trường Cao đẳng Lào Cai đào tạo 23 mã ngành nghề trình độ cao đẳng, 33 mã ngành nghề trình độ trung cấp, với quy mô đào tạo hơn 5.000 học sinh, sinh viên, trong đó tuyển mới gần 2.000 học sinh, sinh viên.

Cùng với thành lập thêm 4 khoa đào tạo nghề mới, trong năm học này, trường cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển 7 ngành nghề trọng điểm đạt chất lượng ASEAN. Cùng với đó, trường mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp trong việc xây dựng chuẩn đầu ra; xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, tiếp nhận học sinh, sinh viên thực tập và tuyển dụng lao động vào làm việc; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp… Nhà trường đã ký kết hợp tác với 72 doanh nghiệp; đưa hơn 2.500 lượt học sinh, sinh viên đi thực tập, thực tế tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Nhờ đó, nhiều học sinh, sinh viên được các đơn vị hỗ trợ trả lương trong thời gian thực tập, hợp đồng tuyển dụng ngay…

7.jpg

Sau khi sáp nhập, đội ngũ nhà giáo thuộc các đơn vị sáp nhập có 250 người (trong đó có 2 tiến sỹ, 103 thạc sỹ, còn lại là cử nhân đại học, cao đẳng và trình độ khác). Đến tháng 10/2023, đội ngũ nhà giáo có 383 người (trong đó có 5 tiến sỹ, 102 thạc sỹ, còn lại là cử nhân đại học, cao đẳng và trình độ khác).

Hằng năm, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ được nhà trường quan tâm. Trường đã sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giảng viên các phòng, khoa, trung tâm, đảm bảo ổn định về tư tưởng và công tác chuyên môn, đồng thời tiếp tục rà soát, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên về lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ và kỹ năng nghề; tổ chức đào tạo chuyển đổi nghề cho cán bộ, giảng viên ở một số ngành khó tuyển sinh.

 
5.jpg

Về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, được sự quan tâm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh, trong những năm qua, Trường Cao đẳng Lào Cai đã kế thừa và triển khai các dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất. Theo đó, ngân sách nhà nước cấp cho nhà trường giai đoạn 2019 - 2023 hơn 348 tỷ đồng, trong đó đầu tư cơ sở vật chất hơn 125 tỷ đồng; mua sắm thiết bị gần 209 tỷ đồng; đầu tư xây dựng chương trình, giáo trình gần 14 tỷ đồng. Trường đã sử dụng hiệu quả kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia và ngân sách tỉnh để cải tạo, xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, tạo môi trường dạy học mở, gắn chặt giữa lý thuyết với thực hành, đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo, giúp người học tiếp cận với công nghệ mới, tăng cường khả năng thích ứng với công việc; tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên thực tập trên thiết bị hiện đại, nâng cao kỹ năng làm việc sau tốt nghiệp.

đổi mới (7).jpg

Ông Hoàng Quang Đạt, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lào Cai nhấn mạnh: Sau 5 năm sáp nhập, kết quả tuyển sinh của nhà trường đã vượt chỉ tiêu, kế hoạch UBND tỉnh giao; việc xây dựng chương trình, giáo trình có nhiều đổi mới; chất lượng đào tạo đi vào chiều sâu; công tác chuyển đổi số đạt nhiều kết quả.

đổi mới (5).jpg

Với phương châm “lấy người học là trung tâm”, nhà trường đã mở rộng các hình thức dạy học phù hợp với tình hình thực tế, như dạy học trực tiếp, trực tuyến, đào tạo tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động đã tham gia hiệu quả trong việc phối hợp đào tạo, đánh giá người học. Kết quả giai đoạn 2019 - 2023, trường đã có hơn 40.900 người học tốt nghiệp, hoàn thành chương trình khóa học, trong đó 14.179 người tốt nghiệp được trường cấp bằng, chứng chỉ, chứng nhận (trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo thường xuyên), dự kiến năm 2023 là 2.550 người. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm đạt 87,1%.

2.jpg

Đặc biệt, thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao theo nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, ASEAN và cấp độ quốc gia, Trường Cao đẳng Lào Cai đã phối hợp, liên kết với các doanh nghiệp trong xây dựng chương trình đào tạo, nhất là chương trình đào tạo chất lượng cao. Năm 2022, trường đã xây dựng 3 chương trình đào tạo chất lượng cao, gồm: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn theo chương trình đào tạo của Úc; điện công nghiệp theo chương trình đào tạo của Pháp; công nghệ ô tô theo chương trình đào tạo của Hàn Quốc. Trường còn hợp tác với nhiều nước như New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản để có chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế.

6.jpg

Với những hoạch định, chiến lược, mục tiêu đề ra, Trường Cao đẳng Lào Cai đang tập trung nguồn lực đầu tư các nghề trọng điểm, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định uy tín, chất lượng, phấn đấu đến năm 2025 trở thành trường cao đẳng chất lượng cao, trường trọng điểm của vùng và khu vực Tây Bắc.

Nguồn LCĐT
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 223
  • Trong tuần: 1,973
  • Tất cả: 914,898
Đăng nhập