Góp ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 04 của Ban Bí thư
Sáng 15/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý kiến dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy…

Ngày 25/7/2018, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 04-QĐi/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. Sau một thời gian thực hiện, Quy định 04 đạt được một số kết quả quan trọng, đó là đã quy định rõ ràng, cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác nghiên cứu, tham mưu ngày càng chủ động, kịp thời, có chiều sâu; việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ được chú trọng, tăng cường; công tác phối hợp trong các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy và giữa các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan có liên quan ngày càng chặt chẽ; việc thực hiện nhiệm vụ được giao có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả…

Nổi bật, việc thực hiện Quy định 04 đảm bảo quan điểm, mục tiêu tinh gọn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả bộ máy trong hệ thống chính trị tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy. Cụ thể, đã giảm 373 phòng và 372 trưởng phòng, bình quân giảm được 6 phòng và 6 trưởng phòng/tỉnh ủy.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Quy định 04 cũng có một số bất cập, như: Việc quán triệt, tổ chức thực hiện không nghiêm túc ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, có nơi số phòng nhiều hơn theo quy định, biên chế tối thiểu để thành lập phòng, số lượng lãnh đạo phòng, ban đều không theo hướng dẫn tại Quy định 04; một số nội dung mới về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu giúp việc được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu trong các văn bản mới ban hành gần đây chưa được cập nhật vào Quy định 04…

Quy định số 04 là văn bản quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc vận hành của bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy. Việc sửa đổi, bổ sung Quy định 04 góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập để việc triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ban Tổ chức Trung ương được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao chủ trì nghiên cứu Đề án bổ sung, sửa đổi Quy định 04 về tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp tỉnh. Đây là nội dung rất quan trọng, những ý kiến trao đổi của các đại biểu sẽ được tổng hợp để chỉnh sửa trước khi trình Ban Bí thư.

 
5950.jpg
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Lào Cai.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao về quan điểm, chủ trương, nguyên tắc sửa đổi. Phải tuân thủ Điều lệ Đảng, Quy định thi hành Điều lệ Đảng; bám sát Nghị quyết 18 và các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của cấp ủy địa phương, của cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy từ Trung ương đến địa phương; kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp của Quy định 04, chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp; cập nhật một số nội dung liên quan trong các văn bản của Trung ương ban hành từ Đại hội XII đến nay.

Đồng thời, các đại biểu cũng nêu nhiều ý kiến vào các nội dung cụ thể, chẳng hạn tại điểm 3, khoản 3, Điều 2, Chương I, về nguyên tắc, Quy định dự thảo “Tối thiểu có 5 người mới lập một đầu mối (phòng và tương đương), trường hợp chưa bố trí đủ biên chế, cũng không được thấp hơn 4 người một phòng”. Đề nghị Trung ương xem xét điều chỉnh mở rộng hơn theo hướng: “Tối thiểu có 5 người mới lập một đầu mối (phòng và tương đương); trường hợp đặc biệt do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định”. Như vậy sẽ tạo sự linh hoạt, chủ động trong việc sắp xếp bộ máy, cán bộ, bảo đảm phù hợp với số biên chế hiện có của từng địa phương; với số biên chế được giao hiện nay của các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy thì việc sắp xếp đủ số lượng phòng tối đa theo phương án tại dự thảo Quy định 04 rất khó thực hiện.

Ngoài ra, đại biểu còn góp ý vào số lượng cấp phòng, trưởng, phó phòng và một số từ ngữ trong dự thảo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến của đại biểu, để nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 04 trình với Ban Bí thư bảo đảm yêu cầu kế thừa những nội dung còn phù hợp và cập nhật được những nội dung mới, giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Duong Thang Minh Quy Toan (Nguon LCĐT)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 92
  • Trong tuần: 1,856
  • Tất cả: 910,775
Đăng nhập