Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022
  LCĐT - Ngày 29/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị tổ chức trực tuyến tới 65 điểm cầu trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng đại diện các ban, ngành tổ chức xây dựng Đảng địa phương.
Các đạibiểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Năm 2022, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều nỗ lực tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật đó là triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp; hoàn thành 100% đề án theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nhất là công tác tham mưu chiến lược.

Công tác cán bộ bám sát quan điểm, nguyên tắc, quy định của Đảng, kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của Đảng, tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, nhất là về công tác cán bộ; kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm vi phạm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.
Quang cảnh hội nghị.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện, nhất là kết nạp đảng viên độ tuổi thanh niên, nữ, người dân tộc thiểu số, công nhân… Tính đến ngày 5/12/2022, toàn Đảng có 51.827 tổ chức cơ sở đảng (tăng 46 tổ chức so với năm 2021); kết nạp 120.307 đảng viên mới, tổng số hơn 5.300.000 đảng viên. Tiếp tục rà soát, sàng lọc đảng viên theo Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.

Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện hiệu quả, đồng bộ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 3 nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung thực hiện tốt Nghị quyết về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm những biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội…, kết hợp hài hòa giữa xây và chống, đề cao vai trò nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên, đồng thời thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa ra khỏi tổ chức những đảng viên không đủ tư cách. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng về công tác quản lý biên chế, tinh giản biên chế theo vị trí việc làm; xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược các cấp, đổi mới công tác đánh giá cán bộ...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tạihội nghị. Ảnh: TTXVN

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 3 nhiệm vụ, giải pháp đột phá chiến lược về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát huy vai trò chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; nhất là công tác tham mưu chiến lược về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và công tác cán bộ. Quá trình thực hiện, ngành cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát và chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công việc…

Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Ban Tổ chức Trung ương trao thưởng.

Duong Thang Minh Toan Quy (Nguon LCĐT)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 7
  • Trong tuần: 1,771
  • Tất cả: 910,690
Đăng nhập