Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị không tập trung khóa 2023 – 2025
Sáng 8/9, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B03, khóa học 2023 – 2025.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ khai giảng.

Tới dự có đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I; lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh cùng các học viên lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K70.B03.

IMG_0370.jpg
Quang cảnh buổi lễ khai giảng.

Lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa 2023 – 2025 có 58 học viên là cán bộ đang đảm nhận chức danh lãnh đạo, quản lý, quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Khóa học được tổ chức nhằm trang bị cho các học viên kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, đoàn thể và một số nội dung về khoa học hành chính; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các kỹ năng lãnh đạo, quản lý vào thực tiễn công tác; qua đó nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Nhiều năm qua, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị khu vực I đã quan tâm, đào tạo cho tỉnh Lào Cai hàng ngàn cán bộ có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Các đồng chí sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã phát huy được năng lực bản thân, vận dụng sáng tạo kiến thức được học vào thực tiễn công tác tại đơn vị.

Để khóa học đạt mục đích, yêu cầu đề ra, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực I, các giáo viên tham gia giảng dạy quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy để học viên chủ động học tập, nghiên cứu, bày tỏ quan điểm, áp dụng những kiến thức đã học được vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ban tổ chức lớp học phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị tỉnh, đặc biệt là Học viện Chính trị khu vực I để quản lý lớp, điều hành tốt quá trình giảng dạy, học tập.

Trường Chính trị tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập.

Các học viên nêu cao tinh thần học tập, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của Học viện và các quy định của tỉnh; phát huy tinh thần tự giác, tự nghiên cứu, học tập, đổi mới tư duy, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Duong Thang Minh Quy Toan (Nguon LCĐT)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập