Khẩn trương triển khai hiệu quả Quy định 80 và Thông báo Kết luận số 20
  LCĐT - Sáng 22/9, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 80-QĐ/TW và Thông báo Kết luận 20-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; Thông báo số 20-TB/TW ngày 8/9/2022 "Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật”.

Riêng với Thông báo số 20 ngày 20/9/2022, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 21 hướng dẫn thực hiện.

Theo Ban Tổ chức Trung ương, qua 5 năm thực hiện Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử” đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Song, cũng có nhiều nội dung quy định không còn phù hợp. Vì vậy, Bộ Chính trị  đã ban hành Quy định số 80 gồm 6 chương, 34 điều, thay thế. Quy định 80 vừa mang tính kế thừa, bổ sung nhiều điểm mới, góp phần bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Đáng chú ý, Quy định 80 nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị trong chuẩn bị, giới thiệu nhân sự để Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Bộ Chính trị nêu rõ, cá nhân, tập thể đề xuất cán bộ phải chịu trách nhiệm chính trước cấp có thẩm quyền về đánh giá, nhận xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác, ưu khuyết điểm…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Thảo luận, phát biểu ý kiến tại hôi nghị, các đại biểu cho rằng, việc ban hành Quy định 80 và Thông báo số 20 sẽ tạo thống nhất về nhận thức trong công tác cán bộ. Đại biểu cũng đề nghị cần có văn bản hướng dẫn rõ hơn một số điểm để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương một số địa phương, cấp ủy Đảng ngay sau khi nhận được văn bản đã chủ động nghiên cứu, tiếp cận những điểm mới, triển khai đến các tổ chức đảng của mình. Trong quá trình thực hiện Quy định 80 và Thông báo số 20, có gì vướng mắc, cấp ủy Đảng các cấp sẽ trao đổi trực tiếp với cấp ủy cấp trên và Ban Tổ chức Trung ương để được giải đáp cụ thể.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng lựa chọn một trong những khâu đột phá là hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức cán bộ. Điều đó khẳng định, công tác tổ chức cán bộ chiếm vị trí rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Từ sau đại hội đến nay, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến công tác tổ chức cán bộ như: Quy định 24 về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định 22 về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Kết luận 21 về xây dựng, chỉnh đốn đảng.

Đối với công tác cán bộ, năm 2021 có 3 văn bản là Kết luận số 08 về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định số 41 về miễn nhiệm, từ chức cán bộ; Quy định 50 về công tác quy hoạch. Năm 2022 có Quy định 58 về bảo vệ chính trị nội bộ; Kết luận 35 về chức danh lãnh đạo, quản lý; Quy định 65 về công tác luân chuyển… Cùng với Quy định số 80 “về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử”; Thông báo số 20-TB/TW ngày 8/9/2022 “Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật” sẽ là những văn bản quan trọng, đề nghị các cấp ủy Đảng, nhất là cán bộ, người đứng đầu đặc biệt quan tâm, nghiên cứu kỹ, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Thời gian tới sẽ tiếp tục ban hành nhiều văn bản liên quan tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ, trong từng khâu của công tác cán bộ, các văn bản kết nối với nhau chặt chẽ, liên tục, do đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục cụ thể hóa Quy định 80 và Thông báo Kết luận số 20, Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức Trung ương, thực hiện nghiêm trong phạm vi quản lý, trách nhiệm của mình; cố gắng khắc phục tình trạng bổ nhiệm xong vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật, lạm quyền, tùy tiện…

Duong Thang Minh Quy Toan (Nguon LCĐT)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 269
  • Trong tuần: 2,019
  • Tất cả: 914,944
Đăng nhập