Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học văn bằng 2, thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2022
Số ký hiệu văn bản CV 742 BTCTU
Ngày ban hành 28/04/2022
Ngày hiệu lực 28/04/2022
Trích yếu nội dung Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học văn bằng 2, thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Phạm Toàn Thắng
Tài liệu đính kèm cv-742-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-tien-si-nam-2022_0001.signed.pdf
cv-742-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-thac-si-tien-si-nam-2022_0001.signed.pdf