Tổng số: 1
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính 06/02/2023 Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 165
Tải về 3