về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Số ký hiệu văn bản NQ 21 TW
Ngày ban hành 14/07/2022
Ngày hiệu lực 14/07/2022
Trích yếu nội dung về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu đính kèm nq21-hntw5.doc