Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận LCĐT - Ngày 28/6/2022, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Quy định số 450-QÐ/TU về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Quy định số 450).
Số ký hiệu văn bản Quy định số 450-QÐ/TU
Ngày ban hành 20/07/2022
Ngày hiệu lực 20/07/2022
Trích yếu nội dung Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận LCĐT - Ngày 28/6/2022, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Quy định số 450-QÐ/TU về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Quy định số 450).
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm quy-dinh-moi-ve-chuc-nang-chuan-72022-update-new.doc