Hướng dẫn số 89-HD/BTGTW ngày 06/1/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023
Số ký hiệu văn bản 89-HD/BTGTW
Ngày ban hành 02/02/2023
Ngày hiệu lực 02/02/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 89-HD/BTGTW ngày 06/1/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Phan Xuân Thủy
Tài liệu đính kèm hd-89-btgtw.pdf