Công văn số 511-CV/BCSĐ ngày 06/01/2023 của an Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Kế hoạch số 203-KH/BTGTW ngày 30/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)
Số ký hiệu văn bản Công văn số 511-CV/BCSĐ
Ngày ban hành 02/02/2023
Ngày hiệu lực 02/02/2023
Trích yếu nội dung Công văn số 511-CV/BCSĐ ngày 06/01/2023 của an Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Kế hoạch số 203-KH/BTGTW ngày 30/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Nguyễn Trọng Thừa
Tài liệu đính kèm cong-van-so-511-cv-bcsd-10012023104009sa.pdf