Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng chuyên viên cao cấp
Số ký hiệu văn bản CV 1175 BTCTU
Ngày ban hành 22/02/2023
Ngày hiệu lực 22/02/2023
Trích yếu nội dung Chiêu sinh các khóa bồi dưỡng chuyên viên cao cấp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lê Quang Minh
Tài liệu đính kèm cv_1175_btctu_vv_chieu_sinh_cac_khoa_boi_duong_cv_cc_nam_2023_0001_0001_20230222104819170170.pdf