Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học văn bằng 2, thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2023
Số ký hiệu văn bản CV 1223 BTCTU
Ngày ban hành 05/04/2023
Ngày hiệu lực 05/04/2023
Trích yếu nội dung Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học văn bằng 2, thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lê Quang Minh
Tài liệu đính kèm cv-1223-tuyenr-sinh-dao-tao-dai-hoc-van-bang-2_0001.pdf