TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN TIN HỌC (Kèm theo Thông báo số 148/TB-HĐTDCC ngày 11/4/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh)
Số ký hiệu văn bản TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN TIN HỌC
Ngày ban hành 11/04/2023
Ngày hiệu lực 11/04/2023
Trích yếu nội dung TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN TIN HỌC (Kèm theo Thông báo số 148/TB-HĐTDCC ngày 11/4/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Tai lieu phan tin hoc
Tài liệu đính kèm tai-lieu-phan-tin-hoc.pdf