TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN NGOẠI NGỮ (Kèm theo Thông báo số 148/TB-HĐTDCC ngày 11/4/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh)
Số ký hiệu văn bản TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN NGOẠI NGỮ
Ngày ban hành 15/04/2023
Ngày hiệu lực 15/04/2023
Trích yếu nội dung TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN NGOẠI NGỮ (Kèm theo Thông báo số 148/TB-HĐTDCC ngày 11/4/2023 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN NGOẠI NGỮ
Tài liệu đính kèm tai-lieu-phan-ngoai-ngu.pdf