Thông báo thí sinh trung tuyển công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng MTTQ và cac tcctxht LC năm 2023
Số ký hiệu văn bản TB 259 BTCTU
Ngày ban hành 09/06/2023
Ngày hiệu lực 09/06/2023
Trích yếu nội dung Thông báo thí sinh trung tuyển công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng MTTQ và cac tcctxht LC năm 2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Phạm Toàn Thắng
Tài liệu đính kèm nam-2023-tb-259-btctu-vv-tb-thi-sinh-trung-tuyen-cc-vien-chuc_0001-updatre_0001.pdf