Thay mặt Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong vừa ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 18/1/2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Số ký hiệu văn bản Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị tăng cường
Ngày ban hành 21/01/2021
Ngày hiệu lực 21/01/2021
Trích yếu nội dung Thay mặt Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong vừa ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 18/1/2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Chi thi tang cuong phong chong dich Covid 19.doc