UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 về việc phê duyệt danh sách học sinh đi đào tạo theo chế độ cử tuyển tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, năm học 2020 - 2021.
Số ký hiệu văn bản Danh sách học sinh đi đào tạo theo chế độ cử tuyển
Ngày ban hành 27/01/2021
Ngày hiệu lực 27/01/2021
Trích yếu nội dung UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 về việc phê duyệt danh sách học sinh đi đào tạo theo chế độ cử tuyển tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, năm học 2020 - 2021.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 4810QĐ2020.pdf