V/v cử cán bộ tham gia tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ năm 2021
Số ký hiệu văn bản Công văn 155 BTCTU
Ngày ban hành 05/02/2021
Ngày hiệu lực 05/02/2021
Trích yếu nội dung V/v cử cán bộ tham gia tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Lê Quang Minh
Tài liệu đính kèm CV 155 BTC TU Vv Cu cb tham gia dao tao tr d thac sy tien sy n 2021.signed.pdf