V/v Cử cán bộ tham gia tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2021
Số ký hiệu văn bản CV 173 BTCTU
Ngày ban hành 01/03/2021
Ngày hiệu lực 01/03/2021
Trích yếu nội dung V/v Cử cán bộ tham gia tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lê Quang Minh
Tài liệu đính kèm CV 173 BTCTU Vv Cu cb tham gia tuyen sinh daotao tr d th s y nam 2021.PDF