Đề án phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025
Số ký hiệu văn bản Đề án 08-ĐA/TU Lào Cai
Ngày ban hành 16/04/2021
Ngày hiệu lực 16/04/2021
Trích yếu nội dung Đề án phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 - 2025
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm Đề án 08 CNTT.rar