Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2021
Số ký hiệu văn bản TB 129 BTCTU
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021
Trích yếu nội dung Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức làm việc tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Phạm Toàn Thắng
Tài liệu đính kèm TB 129 BTCTU Vv TB tuyen dung cong chuc lv tai cq dv RT LC n 2021.signed.pdf