Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU ngày 13/12/2013 của Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 1809-CV
Ngày ban hành 16/04/2019
Ngày hiệu lực 16/04/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TU ngày 13/12/2013 của Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Lý Thị Vinh
Tài liệu đính kèm CV_1809_de_cuong_BC_so_ket_5_nam_TH_Chi_thi_34DCCCC80.doc