Đăng ký, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Học viện Chính trị Khu vực l năm 2019
Số ký hiệu văn bản 1783-CV/BTCTU
Ngày ban hành 03/04/2019
Ngày hiệu lực 03/04/2019
Trích yếu nội dung Đăng ký, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Học viện Chính trị Khu vực l năm 2019
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Lý Thị Vinh
Tài liệu đính kèm CV_1783_BTC_TU_Vv_Dang_ky_dt_bd_cb_taiHVCT_KV_I_nam_2019_Chhhh1_16.pdf