Quyết định phê duyệt kết quả điểm kiểm tra sát hạch công chức, viên chức không qua thi tuyển, đợt 2, năm 2018
Số ký hiệu văn bản 1156-QĐ/TU
Ngày ban hành 02/04/2019
Ngày hiệu lực 02/04/2019
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt kết quả điểm kiểm tra sát hạch công chức, viên chức không qua thi tuyển, đợt 2, năm 2018
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm QD_1156_TU_Vv_QD_phe_duyet_ket_qua_kiem_tra_sat_hach_CC_VC_khong_qua_thi_tuyen_dot_2_nam_2018__.pdf