Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại HVCTQG Hồ Chí Minh năm 2019
Số ký hiệu văn bản 1777-CV
Ngày ban hành 28/03/2019
Ngày hiệu lực 28/03/2019
Trích yếu nội dung Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại HVCTQG Hồ Chí Minh năm 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Lý Thị Vinh
Tài liệu đính kèm CV_1777_BTC_TU_Vv_Tuyen_sinh_dao_tao_trinh_do_TSDHTS_n_2019_.pdf