Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2019
Số ký hiệu văn bản 1478-CV
Ngày ban hành 20/03/2019
Ngày hiệu lực 20/03/2019
Trích yếu nội dung Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Lý Thị Vinh
Tài liệu đính kèm CV_1748_BTC_TU_Vv_Tuyen_sinh_dao_tao_trinh_do_thac_sy_nam_2019_.pdf