Quy chế phúc khảo bài thi công chức, viên chức tỉnh lào cai năm 2018
Số ký hiệu văn bản 10-QC/TU
Ngày ban hành 15/03/2019
Ngày hiệu lực 15/03/2019
Trích yếu nội dung Quy chế phúc khảo bài thi công chức, viên chức tỉnh lào cai năm 2018
Hình thức văn bản Quy chế
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Đặng Phi Vân
Tài liệu đính kèm QC_10_TU_Vv_Quy_che_phuc_khaothicong_chuc_vien_chuc_tinh_LC_nam_2018.pdf