Quy chế kiểm tra sát hạch không qua thi tuyển năm 2018
Số ký hiệu văn bản 09-QC/TU
Ngày ban hành 15/03/2019
Ngày hiệu lực 15/03/2019
Trích yếu nội dung Quy chế kiểm tra sát hạch không qua thi tuyển năm 2018
Hình thức văn bản Quy chế
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Đặng Phi Vân
Tài liệu đính kèm QC_09_TU_Vv_Quy_che_kiem_tra_sat_hach_khong_qua_thi_tuyen_nam_2018__70.pdf