Thông báo 05 Tỉnh ủy về điều chỉnh triệu tập thí sinh dự kiểm tra sát hạch công chức viên chức không quan thi tuyển đợt II năm 2018
Số ký hiệu văn bản 05-TB/HĐ
Ngày ban hành 05/03/2019
Ngày hiệu lực 05/03/2019
Trích yếu nội dung Thông báo 05 Tỉnh ủy về điều chỉnh triệu tập thí sinh dự kiểm tra sát hạch công chức viên chức không quan thi tuyển đợt II năm 2018
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB_05_HD_KTr_Sat_Hach_TU_Vv_Thong_bao_dieu_chinh_trieu_tap_thi_sinh_du_tuyen_s_hach_CCVC_khong_qua_thi_tuyen_dot_II_nam_2018_C_Xuan_Bac_VC_T_PTNMT_H_MK__vtr___.pdf