Thông báo 04 HĐ kiểm tra sát hạch Tỉnh ủy
Số ký hiệu văn bản 04-TB/HĐ
Ngày ban hành 28/02/2019
Ngày hiệu lực 28/02/2019
Trích yếu nội dung Thông báo 04 HĐ kiểm tra sát hạch Tỉnh ủy
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Đặng Phi Vân
Tài liệu đính kèm TB_04_HD_Kiem_tra_Sat_hach_TU_Vv_TB_trieu_tap_thi_sinh_sathach_ccvckhong_qua_thi_tuyendot_II_nam_2018_.pdf