Thông báo kết quả thi công chức tỉnh Lào Cai năm 2018
Số ký hiệu văn bản 23-TB/HĐ
Ngày ban hành 25/02/2019
Ngày hiệu lực 25/02/2019
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả thi công chức tỉnh Lào Cai năm 2018
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Khác
Người ký duyệt Đặng Phi Vân
Tài liệu đính kèm TB_23_HD_Thi_tuyen_CC_VC_T_LC_nam_2018_32.pdf