KẾT QUẢ ĐIẺM THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2018
Số ký hiệu văn bản 21-TB/HĐ
Ngày ban hành 02/01/2019
Ngày hiệu lực 02/01/2019
Trích yếu nội dung KẾT QUẢ ĐIẺM THI NÂNG NGẠCH LÊN CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2018
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Đặng Phi Vân
Tài liệu đính kèm TB_21_HD_T_NN_V_XTH_TU_Vv_Thong_bao_KQ_diem_thi_nang_n_gach_CC_len_CVC_2018_.pdf