Thông báo bổ sung điếu chỉnh thông tin thí sinhđủ điều kiện dự thi tuyển công chức,viên chức tỉnh Lào Cai năm 2018
Số ký hiệu văn bản 07-TB/HĐ
Ngày ban hành 02/01/2019
Ngày hiệu lực 02/01/2019
Trích yếu nội dung Thông báo bổ sung điếu chỉnh thông tin thí sinhđủ điều kiện dự thi tuyển công chức,viên chức tỉnh Lào Cai năm 2018
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông
Người ký duyệt Đặng Phi Vân
Tài liệu đính kèm TB__7_HD_TT_CC_VC_TU_Vv_Thong_bao_bs_dieu_chinh_thi_sinh_du_dk_dt_t_cc_vc_2018_-_Copy25.pdf